Bertel O. Steen Eiendom har et uttalt mål om å vokse på eiendom. Nå kjøper selskapet Vestre Linnesvei 8 i Lier der Bertel O. Steen Buskerud holder til. 

Vestre Linnesvei 8 i Lier der Bertel O. Steen Buskerud holder til

– Det er viktig for Bertel O. Steen å kjøpe eiendommer som har en strategisk verdi, sier Øivind Solbakken, adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom. – Gode lokasjoner for forhandlerdrift og eiendommer med et potensial for utvikling, er interessante for oss. Da vil vi gjerne eie i stedet for å leie. 

Bertel O. Steen Buskerud som selger Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har i en årrekke holdt til ved den tidligere Kjellstad-bommen ved E18 i Lier. Fra overtakelse vil forhandleren altså bli intern leietaker fra Bertel O. Steen Eiendom. 

– Vi mener at eiendommen i Vestre Linnes vei 8 er strategisk viktig eiendom, både med tanke på alternativene som Vegvesenet vurderer i forhold til ny forbindelse mellom E18 og riksveg 23 mot Oslofjordtunnelen, og med tanke på den planlagte fjordbyen, sier Solbakken. – Dette er et sted vi ønsker å være lenge, og vi legger opp til et godt samarbeid både med forhandleren og med Drammen og Lier kommune.

Eiendommen i Vestre Linnesvei 8 er på 24 mål. Bertel O. Steen Eiendom overtar eiendommen 1. juli 2018. 

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Rikter, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar
920 84 996 / anders.rikter@bos.no 

Lørenskog, 7. mars 2018