Bertel O. Steen AS har gjennom sitt datterselskap Bertel O. Steen Eiendom AS kjøpt eiendommen Nils Hansens vei 9 på Bryn i Oslo. Hensikten er å erstatte dagens forhandleranlegg på Ensjø og Økern som er leide lokasjoner.

Øivind Solbakken og Bjørn Maarud

Tomten på Bryn ligger flott til mot hovedfartsåren RV150/E6, like etter utløpet av Brynstunnelen i nordgående retning. Tomten på cirka 12 mål har vært eid av Gustav Thrane-Steen i en årrekke.

– Bertel O. Steen Eiendom har et uttalt mål om å vokse innen eiendom og å eie strategisk beliggende forhandleranlegg for konsernets bilvirksomhet. Vår plan er å føre opp et moderne bilanlegg, tilpasset kommunens forventninger til bymessig utvikling av tomten og av Bryn som område, i tillegg til et større kontorvolum og kanskje også boliger. All bygningsmasse vil bli nøye tilpasset stedets topografi og prosjektert på en slik måte at vi leder an i transformasjonen av Bryn, den delen som ligger på østsiden av dagens E6, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen AS.

– Vi har hatt en fin prosess i forbindelse med handelen, der både selger og vi som kjøper, er godt fornøyde med avtalen. Med tanke på at Gustav Thrane-Steen har hatt sitt virke i bilbransjen gjennom alle år, er det særlig hyggelig at tomten blant annet skal benyttes til et fremtidsrettet bilanlegg, sier Øivind Solbakken, adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS.

Vi planlegger et fremtidsrettet bilanlegg

– Vi går nå inn i en reguleringsprosess og vil komme tilbake med informasjon om byggets omfang, hvilke av konsernets merker som skal være representert her og forventet ferdigstillelse. Hittil har vi hatt fokus på å sikre distribusjonen av Bertel O. Steens produkter i Oslo, samtidig som vi ønsker å utvikle eiendom knyttet til konsernets kjernevirksomhet og til andre formål, slutter Maarud.

Bertel O. Steen Eiendom overtar eiendommen primo desember 2018.

Lørenskog, 5. desember 2018