Bertel O. Steen lanserer bildelingstjenesten otto som gjør det enkelt for de som bor i sameier og borettslag å dele biler. Otto gjør det mulig å ha tilgang på biler uten å eie egen bil og er en av Bertel O. Steens nysatsinger for å posisjonere seg for fremtiden. 

Biliblant er en tjeneste som gir enkel tilgang på biler for de som bor i borettslag og sameier, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Berte O. Steen.

Otto er enkel å ta i bruk ved at all reservasjon og tilgang til den enkelte bilen foregår via en mobilapp. I samarbeid med USBL har Bertel O. Steen i sommer gjennomført en pilotperiode i utvalgte borettslag og sameier med god tilbakemelding fra beboerne. Pilotprosjektet har vært i Bjørvika i Oslo og interessen har vært stor. Flere borettslag vil få tilgang til tjenesten fremover parallelt med at tjenesten videreutvikles.

Bilene, som kan være Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Kia, DS eller Opel, står parkert på borettslagets parkeringsplasser. Tilgjengeligheten det gir at bilene står i egen garasje, er en klar fordel med tjenesten, ifølge beboere. 

Delingstjenester og mobilitetsløsninger er et satsingsområde

– Otto er et resultat av vår nye satsing på kundetilpassede produkter og tjenester. Denne satsingen har som mål å styrke Bertel O. Steens posisjon i et marked som ønsker større fleksibilitet, sier Bjørn Maarud, konserndirektør i Bertel O. Steen.

Bertel O. Steen har siden 1907 formidlet biler og er i dag et av Norges største bilkonsern. –Vi ønsker å tilby en rekke tjenester som møter nye kundebehov, og otto gjør seg godt som et tilskudd i denne strategien, uttaler Maarud.

En løsning som er både kostnads- og tidsbesparende

Tilbakemeldingen fra beboere som har prøvd tjenesten, er klar; det er både kostnads- og tidsbesparende å benytte en bil iblant fremfor å eie egen bil.

– Bildeling er en ny form for bilhold. Med tjenesten som vi nå leverer vil vi kunne se starten på noe nytt og spennende, nemlig mulighet til å komme seg rundt på en lettvint måte selv om du ikke ønsker å eie egen bil, sier Maarud.

Lørenskog, 10. desember 2018