Avtalen ble undertegnet av administrerende direktør, Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding AS, Stian Skrefsrud i Oslo den 8. mars, og har en varighet på inntil syv år.

Forsvaret inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen

Beredskapslager

Bertel O. Steen skal etablere et beredskapslager for reservedeler til Forsvarets kjøretøy og annet materiell som de har tilknyttet sin portefølje.

Dette innebærer blant annet reservedeler til feltvogn, beltevogn, og enkelte pansrede kjøretøy, samt motorer til en rekke av Forsvarets kjøretøy og fartøy. Selskapet forplikter seg til å ha en beredskap av reservedeler som tilfredsstiller Forsvarets krav.

Mobiliserbare mekanikere

Avtalen innebærer at utvalgte mekanikere fra hele forhandlernettet i Bertel O. Steen, inkludert landbruksmekanikere fra datterselskapet A-K maskiner, stilles til rådighet for Forsvaret etter behov. 

- Forsvaret har hatt et godt samarbeid med Bertel O. Steen i mange år. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en beredskapsavtale som sikrer Forsvaret tilgang på selskapets logistikkressurser, ikke bare i fred, men også i krise og krig, sier Jansen.

Samarbeidet styrker Forsvarets operative evne

Bertel O. Steen har betydelige landsdekkende kapasiteter innen bl.a. verksteder, lager, logistikk og distribusjon knyttet til aktiviteter innen kjøretøy, landbruk og maritim industri. Avtalen dekker alle relevante enheter på tvers av Bertel O. Steen strukturen, og inngås juridisk med selskapet Bertel O. Steen Defence & Security, et datterselskap av Bertel O. Steen Industri.  

- Samtalene med FLO har synliggjort at Bertel O. Steens eksisterende infrastruktur, kompetanse og ressurser kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne. Vi er glade for at denne dialogen har ledet frem til den rammeavtalen vi nå har signert. Vi synes det er positivt for Bertel O. Steen å bidra i et slikt offentlig-privat samarbeid, sier administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding AS, Stian Skrefsrud. 

Han legger også vekt på det gode samarbeidet Bertel O. Steen har hatt med Forsvaret gjennom mange år.

- Bertel O. Steen har et helhetlig og langsiktig perspektiv knyttet til denne avtalen. Dette samarbeidet vil samtidig styrke vår rolle som en nasjonal aktør innen forsvarsområdet, sier Skrefsrud.

Bygger beredskap

Avtalen er en del av det pågående arbeidet i Forsvaret med å forbedre logistikkberedskapen, for å gi raskere reaksjonstid, lengre utholdenhet og høyere beredskap.

Gjennom beredskapsavtaler med norske, sivile logistikkbedrifter, sikrer Forsvaret seg fleksibel tilgang på ressurser både i fred, krise og krig. Forsvaret har tidligere inngått slike avtaler med selskaper som Wilhelmsen, Grieg og Bring.

Singering avtale mellom Forsvaret og Bertel O. Steen

Fakta:

Bertel O. Steen:

Bertel O. Steen-gruppen består av to hovedstrukturer: Bertel O. Steen AS (Bil-virksomhet) og Bertel O. Steen Invest AS (annen virksomhet). Total omsetning for gruppen i 2017 var 18,4 mrd nok, og totalt antall ansatte er ca. 2800.

Under Bertel O. Steen Invest ligger bl.a. Bertel O. Steen Industri og A-K maskiner. Bertel O. Steen Industri består bl.a. av Bertel O. Steen Teknikk og Bertel O. Steen Defence & Security.  A-K maskiner er Norges ledende private leverandør av maskiner og redskap til landbruksbransjen. 

Bertel O. Steen AS er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra til Norge og er en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet. 

Forsvarets logistikkorganisasjon:

Har ansvaret for logistikkvirksomheten i Forsvaret. Dette innebærer operativ militær logistikk, planlegging og ledelse av militære logistikkoperasjoner med militær og sivil logistikk, inngåelse og forvaltning av sivil-militære beredskapsavtaler og rammeavtaler for varer og tjenester til Forsvaret.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Rikter, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar
920 84 996 / anders.rikter@bos.no 

Lørenskog, 8. mars 2018