Bertel O. Steen har ansatt Inger Elisabeth Sagedal i en nyopprettet stilling som «Leder politikk og samfunn». Sagedal kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund (NAF). Hun har tidligere vært informasjonssjef i Oslo Politidistrikt, samt rådgiver på Stortinget for KrF.

Inger Elisabeth Sagedal, ny leder politikk og samfunn i Bertel O. Steen

Bilbransjen er inne i en fase preget av digitalisering og raske teknologiske endringer. Elektrifiserte biler står for halvparten av personbilsalget i Norge, og teknologi for selvkjørende biler utvikles raskt. 

- Når det er så mye som skjer i vår bransje synes vi det er viktig at vi som sitter tett på utviklingen tar et ansvar for å kommunisere vår kunnskap utad både til forbrukere og myndigheter. Med sin lange erfaring fra både politikk og kommunikasjon vil Inger Elisabeth Sagedal spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier Anders Rikter, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Bertel O. Steen.

«Den siste person som tar lappen er allerede født»

Bertel O. Steen venter store endringer i bransjen. Under tittelen «Den siste person som tar lappen er allerede født» lyste konsernet nylig ut 17 spennende stillinger som skal spille sentrale roller i denne transformasjonen. Med ansettelsen av Sagedal kommer enda en viktig brikke på plass.

- Den teknologiske utviklingen som til de grader vil endre transportsektoren og bilindustrien, fascinerer meg. Annonsen fra Bertel O. Steen signaliserte at de ønsket å ta en lederrolle i denne utviklingen, og var derfor noe som trigget meg veldig. Det å nå skulle få være med å jobbe med en så solid merkevare inn i denne teknologiske transformasjonen, er noe jeg gleder meg til. Det finnes vel ikke en mer spennende periode å jobbe i bilbransjen enn nettopp nå. For meg er dette en perfekt vei videre, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Utvikle morgendagens transportløsninger

Bertel O. Steen leverte i 2017 et historisk sterkt driftsresultat på 555 millioner kroner. Siden 2013 har konsernet økt sin omsetning fra 9,7 til 16,7 milliarder kroner. 

- Bertel O. Steen har drevet med bil og mobilitet siden 1907, og spilt en ledende rolle i utviklingen av norsk samferdsel. Vi har en sterk posisjon og en tydelig ambisjon om å ta føringen også innen utviklingen av nye tjenester for morgendagens transportløsninger. Vi setter sammen et meget bra lag og jeg er glad for å ønske Inger Elisabeth velkommen til oss og de store oppgavene som venter, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Inger Elisabeth Sagedal vil tiltre sin nye stilling før sommeren.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Rikter, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar
920 84 996 / anders.rikter@bos.no 

Lørenskog, 20. mars 2018