Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen, er glad for at formalitetene er på plass med tanke på kjøpet av Opel Norge.

Konkurransetilsynet har behandlet og godkjent Bertel O. Steens kjøp av 100% av aksjene i Opel Norge AS. – Dette er som forventet, men likevel meget gledelig, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen.

Fredag 17. august mottok Bertel O. Steen melding fra Konkurransetilsynet om at transaksjonen kan gjennomføres.

– Det betyr at vi nå kan starte det langsiktige arbeidet med å øke Opels markedsandel i Norge. Denne har vært synkende i mange år, og vi vet det er et stort arbeid som må til for å snu denne trenden. Men vi tror flere viktige faktorer for å lykkes er på plass: Opel har god kvalitet på sine biler og har et spennende modellprogram. Bertel O. Steen vil tilføre solid kompetanse innen bilimport og forhandlervirksomhet, i tillegg til utvikling av nye og fremtidsrettede konsepter og tjenester. Det gjør at vi er optimistiske med tanke på å styrke Opels posisjon i det norske markedet, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Med Opel får Bertel O. Steen flere spennende person- og varebiler, og posisjonerer seg dermed for videre vekst. Opel har modeller i de fleste segmenter. Kommende modeller og ny teknologi vil bidra til å styrke Opels posisjon i markedet fremover.

Del av Groupe PSA

I 2017 ble Opel kjøpt av franske Groupe PSA fra amerikanske General Motors. Groupe PSA er Europas nest største bilprodusent med merker som Peugeot, Citroën og DS. Disse importeres til Norge av Bertel O. Steen. I forbindelse med overtakelsen av Citroën og DS i 2015 ble alle PSA-merkene lagt inn under samme paraply i PSA Norge. På samme måte vil Opel nå bli integrert inn i PSA Norge.

– PSA Norge ser frem til å få muligheten til å forme reisen til Opel i Norge. Opel har en sterk person- og varebilrange i dag som vil bli styrket i årene fremover. Å løfte markedsandelen til Opel i Norge vil være høyt prioritert for oss i tiden som kommer, sier Thorbjørn Myrhaug, konserndirektør PSA Norge.

Transaksjonen ventes gjennomført mot slutten av året.

Lørenskog, 21. august 2018