Bertel O. Steen Eiendom AS har inngått en kontrakt med Norske Stålbygg AS (et selskap i Veidekke konsernet) om bygging av et nytt bilanlegg i Solheimveien 11-15 på Lørenskog, rett nord for Oslo. Det nesten 8000 m2 store bygget skal huse alle bilmerkene til Bertel O. Steen og være et signalbygg for bil- og eiendomskonsernet. Bygget skal overleveres i 4. kvartal 2019. Kontrakten har en verdi på 128 millioner kroner.

Signering mellom Bertel O. Steen Eiendom og Norsk Stålbygg

Til stede under signeringen var (fra venstre) Rune Carlsen, prosjektdirektør Bertel O. Steen Eiendom AS, Terje Kaasa Larsen, daglig leder i Norske Stålbygg AS, Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS, Karsten Andersen, prosjektleder Bertel O. Steen Eiendom AS og Joe Thorstensen, prosjektleder i Norske Stålbygg AS.

Bertel O. Steen Eiendom AS har siden 2015 styrket satsingen på å utvikle egne prosjekter og har økt eiendomsporteføljens verdi med 50% til 4 milliarder kroner. Nå settes spaden i jorda for nok et signalbygg på hele 7950 m2 på Lørenskog rett nord for Oslo. Byggestart blir i august 2018. Estimert byggetid er 14 måneder og bygget skal stå ferdig i 4. kvartal 2019. Som entreprenør for prosjektet har selskapet valgt Norske Stålbygg.

– Etter en grundig vurdering av flere entreprenører valgte vi å inngå samarbeid med Norske Stålbygg som vi har god erfaring med fra tidligere, sier Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS.

– Norske Stålbygg ble benyttet i forbindelse med byggingen av Bertel O. Steens nye anlegg i Sandefjord hvor de gjennomførte prosjektet på en svært god måte. I tillegg var Norske Stålbygg den mest kreative av tilbyderne, som også viste størst engasjement inn mot samspillsfasen. Vi ser på dem som en profesjonell og flott samarbeidspartner med høye ambisjoner på våre vegne, sier Solbakken.

Norske Stålbygg sin nisje er design, prosjektutvikling og oppføring av næringsbygg i totalentreprise. Deres organisasjon er spisset på rasjonelle og effektive byggeprosesser, samtidig som de estetiske kvalitetene settes i fokus. 

– Dette prosjektet er et resultat av en suksessfull samspillsfase, der både byggherre og entreprenør har jobbet sammen mot en felles målsetning. For oss i Norske Stålbygg er det en tillitserklæring å bli valgt igjen som samarbeidspartner av Bertel O. Steen Eiendom, sier daglig leder Terje Kaasa Larsen i Norske Stålbygg. 

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser virkelig frem til gjennomføringen av Bertel O. Steen Eiendom sitt nye signalbygg på Lørenskog, tilføyer Kaasa Larsen.

Bertel O. Steen Eiendom har en klar vekststrategi og eier tilsammen over 20 bilanlegg. Det nye bygget vil få en sentral rolle som målestokk for de øvrige anleggene, der kunde- og miljøfokus står sentralt. 

Bygget etableres foran bilkonsernets hovedkontor på Lørenskog og skal være et utstillingsvindu for alle konsernets bilmerker; Mercedes-Benz, smart®, Kia, Peugeot, DS og Citroën. Det nye anlegget får et butikkareal på 5820 m2, kundesenter med kafe/kantine på 1130 m2 og kontor/møterom på 1000 m2  (totalt 7950 m2). 

– Vi ser frem til byggestart rett over fellesferien og til å tilby et moderne og effektivt bilanlegg mot slutten av 2019 som er tilpasset morgendagens kundebehov, sier Øivind Solbakken.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS; tlf. 913 70 606 / epost:  oivind.solbakken@bos.no 

Terje Kaasa Larsen, daglig leder i Norske Stålbygg AS; tlf. 91 69 31 29 / epost: tkl@norskestalbygg.no 

Lørenskog, 5. juli 2018