Per Ragnar Johansen fra Bertel O. Steen AS ble 19. april valgt som styreleder i Bilimportørenes Landsforening (BIL) for de neste 12 månedene. 

BIL er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme samarbeidet mellom medlemmene og ivareta deres felles bransjeinteresser overfor offentlige myndigheter, politikere og andre interessenter. Videre arbeider foreningen for sunne forretningsforhold i bransjen. Foreningen arbeider også for å fornye den norske bilparken og påvirke myndighetene til å dreie avgiftene i retning av å stimulere til å gjøre nye, miljøvennlige biler billigere i innkjøp og bruk.

Per Ragnar Johansen, nyvalgt styreleder av Bilimportørenes Landsforening

BIL har fokus på flere løpende prosjekter og oppgaver som rekruttering til bransjen, det bilpolitiske samarbeidet med NAF og Norges Bilbransjeforbund (NBF), informasjon om utviklingen av nye motorteknologier og drivstoffer og konsekvensene av dette overfor myndighetene, og generell kontakt med myndighetene og stortingspolitikerne. BIL samarbeider også med andre relevante organisasjoner for å ivareta medlemmenes interesser.

– Jeg synes det er viktig å jobbe for felles rammevilkår for bilbransjen, derfor er dette et verv jeg påtar meg med stor glede, sier Per Ragnar Johansen som til daglig er konserndirektør for Mercedes-Benz nyttekjøretøy i Bertel O. Steen AS. – Arbeidet som BIL gjør er viktig både på kort og lang sikt. Ved å være én stemme for bransjen spesielt i forhold til myndighetene, får vi bedre gjennomslagskraft enn det som det enkelte medlemmet hadde klart alene, sier han.

– Vi ser det som svært viktig for Bertel O. Steen å være representert både i BIL og NBF for å bidra til å sette preg på en bransje i sterk endring, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS. – Per Ragnar Johansen har deltatt i BIL som styremedlem tidligere og kjenner godt til arbeidet som gjøres for bransjens interesser. Han blir en god styreleder som også vet å sette fokus på mulighetene og utfordringene knyttet til salg, service og bruk av ulike nyttekjøretøy, sier Maarud.

De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene er: 
Styremedlem: Roy Dalen, Scania
Styremedlem: Morten Scheel, Porsche
Styremedlem: Nils-Henrik Holmen, Renault
Styremedlem: Ulf Tore Hekneby, H. A. Møller
Varamedlem: Jørn A. Brønmo, Toyota
Varamedlem: Karianne Westby, Mazda

Lørenskog, 20. april 2018

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Per Ragnar Johansen, 95 75 39 39 / Per.Ragnar.Johansen@mercedes-benz.no