– Vi synes det er positivt at finansminister Siv Jensen i dag har kommet med en etterlengtet og fornuftig avklaring om bilavgiftene for neste år. Dette har skapt stor usikkerhet for kundene og bransjen, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Bjørn Maarud, konsernsjef

Innfasingen av det nye målesystemet WLTP har ført til stor usikkerhet om hvordan engangsavgiften for biler skal beregnes til neste år. Dette fordi engangsavgiften beregnes blant annet på bakgrunn av CO2-utslipp, og dette skal måles med en ny og bedre metode. WLTP vil gjennomgående gi høyere utslippsverdier enn det gamle systemet, noe som kan føre til betydelige utslag i engangsavgiften og dermed dyrere biler. Regjeringen offentliggjorde i dag at de legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på WLTP til 2020. Dette betyr at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode som skal ligge til grunn for beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften.

– Vi skulle gjerne hatt denne avklaringen enda tidligere, men det er veldig godt at Siv Jensen er så tydelig på denne saken nå. Å utsette innføringen til 2020 gir både norske bilkjøpere og bilbransjen bedre forutsigbarhet. Vi mener også det er viktig at Regjeringen fortsetter arbeidet med å gjøre det rimeligere å kjøpe nye, tryggere og mer miljøvennlige biler i Norge, og med det bidra til en raskere fornyelse av bilparken og lavere utslipp, sier Maarud.

Bilbransjen har jobbet hardt for å få frem de negative konsekvensene saken ville få for forbrukere og bransje.

– Bilbransjens organisasjoner BIL (Bilimportørenes Landsforening) og NBF (Norges Bilbransjeforbund) har gjort en solid jobb med å opplyse om de negative konsekvensene i denne saken. Vi er glade for at Regjeringen har lyttet til bransjen. Bil er en stor investering for folk, og viktig for deres transportbehov i hverdagen. Nå er det av stor betydning at det blir ro og forutsigbarhet i markedet for bilkjøperne, sier Maarud. 

Det må tas et lite forbehold ettersom regjeringen ikke har flertall på Stortinget der Statsbudsjettet formelt skal vedtas.   

Lørenskog, 5. september 2018