Bertel O. Steen har klare ambisjoner om å øke antall lokasjoner i verkstedskjeden Snap Drive AS. Som et ledd i denne satsningen kjøper Snap Drive AS alle aksjene til Byåsen Bilverksted AS som i dag er profilert som et Meca-verksted på Byåsen i Trondheim. Overtakelsen skjedde 26. april 2018. 

John Myhre og Morten Harsem under avtaleinngåelsen om Snap Drives oppkjøp av Byåsen Bilverksted

Snap Drive har hatt jevn vekst fra 2015 (233 mnok) til 2017 (257 mnok) til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Nå kjøper de Byåsen Bilverksted AS som et ledd i satsingen.

–Vi vurderer Byåsen Bilverksted som en riktig lokasjon for videre vekst. God beliggenhet er ett av de viktigste kriteriene for kjøp av verksteder. I tillegg er  god omsetnings- og resultatutvikling, nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og godt omdømme lokalt også viktig. Alt dette oppnår vi hos Byåsen Bilverksted, og i tillegg sikrer vi oss en god og forutsigbar leieavtale, sier Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive. 

Med oppkjøpet blir Snap Drive totalt 4 verksteder i Trondheim hvor Byåsen Bilverksted vil bli et supplement i et område med godt potensial. Totalt etter oppkjøpet har Snap Drive kjeden 22 verksteder lokalisert i de største byene i Norge. 

Skal vokse videre

Byåsen Bilverksted er et godt drevet verksted med en omsetning på 15 mnok og et driftsresultat på 2 mnok (2017). Daglig leder John Myhre og hans team har drevet verkstedet med gode rutiner og godt lagspill gjennom mange år med god forankring i Byåsen området. 

– Byåsen Bilverksted er på lik linje som Snap Drive forankret i lokalmarkedet med verkstedstjenester som EU-kontroll, service og vedlikehold til alle bilmerker, også el og hybridbiler. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at Byåsen Bilverksted, ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover, sier nåværende eier John Myhre. 

– Vår erfaring er at oppkjøp gir konkrete synergier gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og – ikke minst – ved stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Utover dette ser vi også synergier gjennom gode systemer for Online-booking, sier Morten Harsem i Snap Drive AS. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Morten Harsem, Adm. direktør Snap Drive AS , 913 10 462 / morten.harsem@snapdrive.no

John Myhre, Daglig leder Byåsen Bilverksted, 959 15 260

Lørenskog, 30. april 2018