Inger Elisabeth Sagedal, leder politikk og samfunn i Bertel O. Steen

– Vi er selvfølgelig opptatt av å få nok elbiler til markedet. Vi lever av å selge biler, norske kunder vil ha elbiler og da gjør vi det som står i vår makt for å forsyne markedet med det de vil ha, sier Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen.

ritikken fra NAF baserer seg på manglende kunnskap
– NAF påstår at vi undervurderer markedet eller ikke er tøffe nok i kravene til bilprodusentene. Vi forstår frustrasjonen NAF peker på, men utsagnet baserer seg på manglende kunnskap om forholdene mellom importør og fabrikk, sier Sagedal.

Norges nybilsalg utgjør 0,2 prosent av verdens nybilsalg og det sier seg selv at det er vanskelig for oss å rope med kraftig nok stemme. Når det er sagt, har Norges særstilling på elbil gitt oss en mye sterkere posisjon enn vi ellers ville ha hatt. Den utnytter vi til fulle, presiserer hun.

Vi gjør alt som er i vår makt
Bertel O. Steen er importør av 8, snart 9 merker og dermed har vi innsikt til å forstå både verdensmarkedet og den særstilling det norske bilmarkedet står i.

Problemene med å få stor nok tilførsel av elbiler beror på følgende fakta:

  • Elbiler er fortsatt dyrere å produsere enn fossilbiler
  • Produksjonskapasiteten på batterier er ikke god nok
  • Råvarestoff som litium som brukes i batteriene er et knapphetsgode
  • Norge er ennå ikke implementert i EUs 95-gramsmål
  • Det innføres elbil-insentiver i europeiske land som Frankrike, Tyskland, Sverige og Danmark. Dermed øker etterspørselen og det er flere land å fordele elbilene på.
  • Sagedal fremholder at det er historiske tider der etterspørselen etter elbiler i Norge er større enn tilbudet. – Selv om teknologiskiftet går raskt, går det ikke raskt nok for norske forbrukere. Når produsentene etter hvert øker produksjonen av elbiler, vil disse også trolig bli billigere å produsere.

Norge har satt som mål at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Dette målet betinger at bilprodusentene øker produksjonen av elbiler og at Norge får tilgang til nok biler som dekker kundens behov.

– Vi som importør gjør, og vi skal fortsette å gjøre, alt vi kan for å dekke elbiletterspørselen, avslutter Sagedal.

Lørenskog, 18. september 2018