Bertel O. Steen Eiendom AS har de siste to årene igangsatt en rekke prosjekter og tiltak som har resultert i en sterk samlet økning av eiendomsporteføljens verdi. Siden 2015 har eiendomsverdien til selskapet steget med 50%.

Arbeidet med Bertel O. Steens nye logistikkbygg på Berger er igangsatt.

- Vi har hatt en rask og god vekst de siste årene. Det skyldes solid støtte fra eierne, en tydelig vekststrategi og en styrking av intern kompetanse og kapasitet. Jeg er glad for at vi har et solid fundament på plass for ytterligere vekst, sier Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom.

Bertel O. Steen Eiendom AS har tilsammen eierskap til over 20 bilanlegg, noe som utgjør om lag halvparten av de lokale bilforhandlerne som bilkonsernet Bertel O. Steen AS selv eier.  

Utvikler egne prosjekter

Selv om Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt flere nye eiendommer i 2017, er prosjektutvikling den største enkeltårsaken til veksten i eiendomsverdiene. Bertel O. Steen Eiendom har under oppføring 18.000 m2 logistikkbygg på egen tomt på Berger, der konsernets logistikkvirksomhet har tegnet en 15 års leieavtale.

I tillegg har Bertel O. Steen AS inngått en langsiktig avtale om leie av 8.000 m2 nytt salgs- og kundesenter foran bilkonsernets hovedkontor på Lørenskog. Her vil alle konsernets bilmerker selges: Mercedes-Benz, smart®, Kia, Peugeot, DS og Citroën. 

I tillegg arbeider Bertel O. Steen Eiendom AS med flere store prosjekter i de største byene i Norge.

- Eiendom er et strategisk viktig satsningsområde for Bertel O. Steen. Vi er rigget for videre vekst og har mye spennende på gang, sier Øivind Solbakken.

Se dronevideo av tomten på Berger der arbeidet med nytt logistikkbygg er påbegynt her under. Fotograf/droneeier Ole Morten Borgsjø.

Lørenskog, 9. mai 2018