André Sjåsæt

André Sjåsæt kom til Bertel O. Steen fra konsulentselskapet A.T. Kearney høsten 2014. Da hadde han vært en av de sentrale bidragsyterne til å meisle ut Bertel O. Steens nye strategiske retning sammen med konsernsjef Bjørn Maarud.

- Etter fem givende år i Bertel O. Steen synes jeg tiden er inne for å prøve noe nytt. Det er mye spennende som skjer, også utenfor bilbransjen. Jeg ser på flere aktuelle alternativ og regner med å fatte en endelig beslutning om veien videre snarlig, sier Sjåsæt.

Sjåsæt har seks måneders oppsigelsestid og kommer til å stå i stillingen inntil videre. 

- Når jeg hadde kommet til konklusjonen om at tiden var moden til å gjøre noe nytt, synes jeg det er riktig å være åpen på det. Det er mange spennende prosesser som pågår i Bertel O. Steen og som jeg fortsatt vil ha fullt fokus på i den tiden jeg blir her, sier han.

Konsernsjef Bjørn Maarud er lei for at Sjåsæt har besluttet å forlate konsernet.

- André har vært en sentral medarbeider for meg helt siden starten. Han har drevet frem to viktige strategiprosesser for konsernet og vært ledende i tenkningen rundt restruktureringen av forhandlernettverket. Han har vært en drivkraft for etableringen av nye tjenester i konsernet som nylig lanserte «Otto» og «Fleks» - dette er tjenester som utforsker nye måter å gi kundene tilgang til bil på. Han har vært en solid strategisk rådgiver for konsernet, og løftet mange verdifulle diskusjoner i organisasjonen. Jeg vil takke André for alt han har bidratt med, og ønske ham all mulig lykke til videre hva enn han måtte velge, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Bertel O. Steen har startet en prosess for å finne etterfølger til stillingen.

Lørenskog, 11. november 2019