Bertel O. Steen representerer 7 ulike person-/varebilmerker: Mercedes-Benz, Kia, Opel, Peugeot, Citroën, DS og Smart. Disse bilmerkene selges gjennom et meget fragmentert nettverk med over 200 forhandlerpunkter i hele Norge.

Bedre kundeopplevelser

Bertel O. Steen kunngjorde 5. februar at konsernet planlegger en reorganisering av sitt omfattende forhandlernettverk de kommende årene. I Nord-Norge består Bertel O. Steen-nettverket av 27 frittstående forhandlere med 25 forskjellige eiere. Avtalene med Nordvik Gruppen, Teknisk Bureau og Alta Motorsenter vil tilrettelegge for å kunne effektivisere forhandlernettverket i denne regionen i betydelig grad.

- Jeg er glad for at vi nå har undertegnet avtaler med så sterke og langsiktige partnere. Med forente krefter vil vi sammen kunne gi våre kunder et enda bedre tilbud, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Avtalene innebærer at de strategiske partnerne vil få økt ansvar og mulighet til å utvikle et helhetlig og fremtidsrettet forhandlernettverk i regionen, i tråd med Bertel O. Steens distribusjons- og eierstrategi.

Sterke regionale partnere

Alle samlet

Teknisk Bureau er en av Nord-Norges eldste og største bilforhandlere, med hovedsete i Tromsø. Selskapet er i dag forhandler av Mercedes-Benz, Peugeot og Kia person- og varebiler, samt Mercedes-Benz lastebiler og busser.

- Vi har drevet med Mercedes-Benz siden 1952 og har utviklet bedriften kontinuerlig til også å inkludere Peugeot, Kia og en stor satsing på lastebil. Oppkjøpet av Sigurd Pedersen på Sortland i fjor og denne avtalen med Bertel O. Steen gir oss de rette forutsetningene for ytterligere vekst og økt slagkraft inn i en fremtid preget av store endringer, sier Oddvar Antonsen, eier av Teknisk Bureau.

Alta Motorsenter ble stiftet i 1987 og har vært en stor suksesshistorie siden oppstart. Alta Motorsenter er i dag en av Finnmarks største bilforhandlere, og forhandler Mercedes-Benz, Peugeot og Kia person- og varebiler.

- Vi har store ambisjoner og planer for tiden som kommer. Vi ønsker å vokse, og vi har mål om å bli kundenes naturlige valg for bilkjøp i Finnmark. Denne avtalen med Bertel O. Steen gir oss tilgang til flere spennende merker med Opel og Citroënsamt tilgang til Mercedes-Benz last og buss, noe vi også vurderer.Avtalen støtter opp om våre vekstplaner og vi gleder oss til å ta fatt på et meget spennende samarbeid, sier daglig leder Ole Steinar Østlyngen i Alta Motorsenter.

Nordvik Gruppen har hovedkontor i Bodø, og består av 20 lokale bilforhandlere og -verksteder i Trøndelag, Nordland og Troms. Nordvik Gruppen ble etablert i 1960, og er således en solid aktør med lang historie og tradisjon og en sterk lokal tilstedeværelse.

- Bertel O. Steen forvalter en portefølje av meget sterke merkevarer som vi gleder oss stort til å kunne tilby kunder i vår region. I tillegg ser vi store muligheter i et tettere samarbeid om utvikling av fremtidsrettede tjenester, som for eksempel rundt mobilitet, digital utvikling og nye kundekonsepter. Vi mener at vi blir sterkere ved å ha flere ben å stå på. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere de store endringene som skjer i bilbransjen nå, sier konsernleder Thor Allan Nordvik i Nordvik Gruppen.

FAKTA OM NORDVIK GRUPPEN

  • Nordvik Gruppen har hovedkontor i Bodø, og består av 20 lokale bilforhandlere og -verksteder i Trøndelag, Nordland og Troms
  • Nordvik Gruppen ble etablert i 1960 og har i dag over 250 dyktige medarbeidere
  • Konsernet selger årlig i overkant av 2.600 nye og brukte biler, og omsatte i 2018 for om lag 800 millioner kroner

FAKTA OM TEKNISK BUREAU

  • Teknisk Bureau er en av Nord-Norges eldste og største bilforhandlere, med hovedsete i Tromsø. Selskapet er i dag forhandler av Mercedes-Benz, Peugeot og Kia person- og varebiler, samt lastebil og buss
  • I tillegg til hovedforhandleren i Tromsø, er selskapet også representert på Sortland gjennom oppkjøpet av Sigurd Pedersen i 2018
  • Samlet omsatte Teknisk Bureau i 2018 for i underkant av 500 millioner, inkl. Sigurd Pedersen, og ca. 1.000 nye og brukte biler

FAKTA OM ALTA MOTORSENTER

  • Alta Motorsenter ble stiftet i 1987 og er en av Finnmarks største bilforhandlere
  • Selskapet forhandler Mercedes-Benz, Peugeot og Kia person- og varebiler, og omsatte i 2018 for om lag 195 millioner kroner

Lørenskog, 27. mars 2019