– Det er positivt at Arbeiderpartiet har tatt initiativ til et slikt møte. Vi ser frem til å dele våre erfaringer og høre mer om hvordan andre bransjer og organisasjoner jobber for å sikre bærekraftig utvinning av kobolt, sier leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen, Inger Elisabeth Sagedal.

Sagedal stiller i dialog- og innspillmøte på Stortinget som representant for importøren av blant annet merkene Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, DS, Opel og Kia. Arbeiderpartiet initierte møtet i kjølvannet av at fredsprisvinner Denis Mukwege oppfordret til å se nærmere på at kobolten i batterier er etisk forsvarlig fremstilt.

Inger Elisabeth Sagedal, leder politikk og samfunn i Bertel O. Steen

– Norge er et av de landene i verden som ligger lengst frem når det gjelder elbilandel. Det gir oss en stemme som lyttes til. Den bruker vi til å informere om utviklingen i det norske markedet, samt å ta opp aktuelle saker slik som dette med kobolt. Vårt inntrykk er at bilprodusentene våre har en høy etisk bevissthet på dette temaet, sier Sagedal.

Bilprodusentene stiller høye krav til sine underleverandører

Bertel O. Steen har som importør tett kontakt med flere av verdens største bilprodusenter.

– Vi vet at våre bilprodusenter stiller høye krav til sine underleverandører av batterikomponenter. For eksempel har Daimler over 700 kvalitetsingeniører som overvåker og reviderer sine underleverandør for å sikre bærekraftig innkjøp av sjeldne jordmetaller som kobolt, sier Sagedal.

Underleverandører er medlem av Responsible Cobalt Initiative
Leverandørene av batteriene til våre biler er medlemmer og aktive bidragsytere til RCI (Responsible Cobalt Initiative). RCI skal sikre bærekraft og unngå brudd på menneskerettigheter og har som uttalt mål å forhindre barnearbeid under utvinning av kobolt.

Det kreves innsyn i verdikjeden

Det kreves full transparens før kontrakter inngås. Dette gjelder hele verdikjeden fra gruve til bil. Gjennom omfattende due diligence-prosesser sørger de for at all produksjon fra underleverandører verifiseres av tredje part og av fabrikkens egne kvalitetskontrollører.

Alle fabrikkene jobber aktivt med å utvikle ny batteriteknologi som i tillegg til å øke kapasiteten også har som mål å redusere bruken av kobolt og andre sjeldne jordmetaller.

Lørenskog, 7. januar 2019