Bertel O. Steen planlegger en reorganisering av sitt omfattende forhandlernettverk de kommende årene. 

- Vi må sikre et bærekraftig forhandlernett for fremtiden, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen.

Store endringer i bransjen

Bilbransjen er inne i en tid med store endringer. Rask digital utvikling, elektrifisering og nye mobilitetstjenester gir store muligheter for å ta ledende posisjoner, men krever også stor omstillingsevne. Kombinasjonen av presset lønnsomhet i bransjen og større krav til investeringer i fremtidsrettede løsninger vil være utfordrende for mange forhandlere.

- Vi må først og fremst sikre at vi organiserer oss på en måte som gjør oss best mulig i stand til å ivareta kundens behov. Vi vet at dagens kunder har en annen kjøpsadferd når det gjelder bil enn tidligere, og vi er sikre på at kundene vil ha enda høyere forventninger til en bilforhandler i årene som kommer. Som importør har vi et ansvar for at vårt distribusjonsnett er effektivt og rustet for fremtiden. Det er derfor nødvendig å ta et aktivt og strategisk grep om distribusjonsnettet i lys av de kraftige endringene bransjen står overfor. Bertel O. Steen ønsker å lede an i denne utviklingen og være tydelige på at dette er den retningen vi tror på, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Komplekst nettverk

Etter overtakelsen av Citroën i 2015 og Opel i 2018 representerer Bertel O. Steen i Norge 7 ulike person-/varebilmerker: Mercedes-Benz, Kia, Opel, Peugeot, Citroën, DS og Smart. Disse bilene selges gjennom et meget fragmentert nettverk med over 200 forhandlerpunkter i hele landet.

- Vi mener at dagens forhandlerstruktur ikke er bærekraftig i forhold til fremtidens krav til effektiv bildistribusjon, og de økte investeringer som kreves i den transformasjonen bransjen er inne i. Vi må sikre at de rette forhandlerne får økonomisk grunnlag og investeringsevne inn mot morgendagens krav og løsninger, sier Maarud.

Vil ta flere år

Bertel O. Steen har derfor iverksatt et systematisk arbeid for å bygge et mer robust nettverk der målet er sterke regionale forhandlere med størst mulig konkurransekraft for å sikre at kundene får det beste tilbudet. Dette vil etter all sannsynlighet medføre et redusert antall forhandlere i forhold til det store antallet i dagens nettverk. 

- I praksis vil en slik nasjonal reorganisering ta flere år å gjennomføre, og prosessen vil skje gradvis. I tillegg vil naturligvis eksterne faktorer spille inn. Hvordan dette vil utvikle seg er det følgelig for tidlig å si noe sikkert om i dag. Men selv om nettverket kommer til å bli redusert, er vi helt overbevist om at tette partnerskap med sterke regionale krefter er en forutsetning for å lykkes. Det mener vi vil være det beste for våre kunder, våre forhandlere og våre produsenter, sier Bjørn Maarud.

Lørenskog, 5. februar 2019