Den høythengende DOGA-prisen for tjenestedesign viser at Easly treffer blink når det gjelder innovasjon og god kundeopplevelse. Det er helt i tråd med Bertel O. Steen uttalte mål om å være i føringen når det gjelder å tilby mobilitetstjenester som setter kundens behov først. 

Fornøyd Easly-gjeng vinner DOGA-prisen for beste tjenestedesign

Bilhold som gjør hverdagen enklere

Bertel O. Steen satser på å utvikle nye tjenester, og Easly er en av leveringene på det. Easly er en helhetlig bilavtale som gjør det å velge og å ha en bil enkelt for kunden. Både bilen og de bilrelaterte tjenestene er samlet på én faktura i måneden, og kunden har kun ett kontaktpunkt å forholde seg til. 

Torsdag kveld kunne Easly-teamet fra Bertel O. Steen, sammen med samarbeidspartnere EGGS og SDG, heve troféet som vinner av DOGA designpris i kategorien for tjenestedesign. 

I juryens begrunnelse for utmerkelsen kan man blant annet lese at «Easly fremstår som fremtidsrettet og smart, og ikke minst godt designet», «vilje og muskler til å utfordre sin egen bransje» og «et godt eksempel på hvordan tjenestedesign kan og bør brukes til å skape bedre kundeopplevelser». 

– Dette er en stort anerkjennelse for oss, sier Pål Petersen, direktør for Kundetjenester i Bertel O. Steen. – I utviklingen av Easly, har vi hele tiden hatt et 360°-perspektiv på kundereisen, der vi skal følge og rådgi kunden hele veien, i alle flater. Tilbakemeldingene fra kundene er gode, og DOGA-prisen er et bevis for at vi lykkes med intuitiv design og vår kundesentriske tilnærming, sier han. 

Easly-løsningen er også digital for forhandler- og selgerapparatet, og hele salgsprosessen er papirfri. 

Flere og flere velger Easly

Leasing erstatter i stadig større grad det tradisjonelle eieforholdet. Kontrakstinngangen på Easly viser en fin økning måned for måned. 

– Med en Easly-løsning får kunden et enkelt bilhold der vi tar hånd om alt det praktiske, som bombrikke og drivstoff, og alt kommer på en månedlig faktura. I tillegg er det mulig å velge en rekke tilleggstjenester som for eksempel dekkhotell. Vi bygger sten på sten, og vår løsning er et levende produkt som vi hele tiden former etter kunden og forbedrer kontinuerlig. Neste uke vil våre næringskunder til eksempel bli tilbudt parkeringsavtale som en del av tjenestetilbudet, sier Pål Petersen.  

Pål Petersen, direktør for Kundetjenester, tar imot DOGA-prisen for beste tjenestedesign

Design som tar endringene i bruksmønster på alvor

Bilkonsernet Bertel O. Steen har ansatt flere nye digitale hoder som blant annet jobber med nye løsninger for mobilitet. 

– Vi vet at folk har et endret bruksmønster når det gjelder mange forhold i hverdagen, deriblant for bilhold og mobilitet. Derfor er det viktig for konsernet å få inn digital kunnskap som ser til at vi får de kundeorienterte løsningene på plass og vi må trekke til oss gode samarbeidspartnere. Mye er på gang, og vi vil lansere flere spennende ting i tiden som kommer, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen. 

Lørenskog, 11. januar 2019