Bjørn Maarud og Are Knutsen.

Nå lanserer Bertel O. Steen tjenesten Otto. Målet med satsingen er å bli en sterk aktør i Norge med sømløs integrasjon mellom biler, sykler og sparkesykler i én og samme app. 

Tjenesten bygger videre på otto, Bertel O. Steens bildelingstjeneste for sameier og borettslag som ble lansert i desember 2018. 

– Vi har gjort oss nyttige erfaringer i perioden der vi har drevet med otto. Dem tar vi med oss videre når vi nå endrer navn på tjenesten, ekspanderer kundemassen og utvider produktporteføljen. I tillegg har vi bygd et sterkt team som skal levere på dette, sier Are Knutsen, som leder satsingen.  

Mange potensielle kunder med mobilitetsbehov

Kommuner i Norge er blant aktørene som har fått øynene opp for en mer effektiv forvaltning av egen bilpark, og som også ønsker å tilby innbyggerne sine gode mobilitetsløsninger. Andre typiske kunder er borettslag, eiendomsutviklere og større virksomheter med et mobilitetsbehov for beboere og ansatte. 

For alle aktørene er enkelhet et viktig stikkord. – Med Otto forsvinner den tradisjonelle nøkkelen fra bilene. Nøkkelen er montert i bilen og bilen bookes, åpnes og låses ved hjelp av smarttelefonen – enkelt både for bruker og for de som håndterer logistikken, sier Knutsen.

– I Otto legger vi også til rette for å samarbeide godt med kollektivselskapene, infrastruktur og andre tjenestetilbydere. Vi tror det er viktig å samarbeide med flere for å gjøre mobilitet enkelt tilgjengelig for alle, fortsetter han. 

Bærekraft

Klimautfordringer, utslipp og trafikk er høyt på dagsorden hos mange kommuner og selskaper, og etterspørselen rundt mobilitetstjenester handler ikke lenger kun om biler. 

– Svært mange etterspør elektrisk mobilitet. Med den porteføljen av elektriske biler som Bertel O. Steen er i ferd med å få og med elektriske sykler og sparkesykler tilgjengelig i samme tjeneste, vil produktene i Otto være viktige bidrag mot mobilitetsløsninger som tar hensyn til klima, sier Are Knutsen.  

Løsningene fra Otto baserer seg på docking i ladestasjoner, som gjør at brukerne må returnere sykkelen, og ikke minst sparkesykkelen tilbake til et stativ når turene avsluttes.

Hjulene i Otto ruller allerede

Otto har etablert et godt samarbeid med Usbl som fortsetter i full styrke, og tjenesten blir snart å se i flere nye borettslag. 

Multiconsult i Bergen er det første private selskapet som tar i bruk den komplette løsningen fra Otto. De åpnet tjenesten for sine ansatte 30. oktober. 

I disse dager ferdigstilles også arbeidet med stasjoner for parkering og lading av biler, sykler og sparkesykler i Maridalsveien 85-87. 

– Maridalsveien 85-87 eies av Bertel O. Steen Eiendom og huser mange virksomheter. Når vi gjør tjenesten tilgjengelig der, vil både ansatte på stedet samt beboere i området kunne dele biler, elsykler og sparkesykler fra Otto. Det blir et godt eksempel på hvordan vår tjeneste fungerer. Det ser vi frem til, sier Knutsen. 

Lørenskog, 4. november 2019