Simona Trombetta

Simona overtar etter André Sjåsæt, og vil formelt tre inn i sin nye stilling fra 1. januar 2020. 

– Simona har gjort en veldig god jobb for oss så langt, og jeg er glad for at hun nå har takket ja til et større lederansvar. Avdelingen for strategi og forretningsutvikling jobber med mange prosjekter som er svært viktige for å styrke dagens virksomhet i tillegg til å utvikle nye muligheter. Med ansettelsen av Simona sikrer vi at disse prosjektene videreføres på en god måte i tråd med konsernets vedtatte strategi, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Kundebehov

Simona Trombetta begynte i Bertel O. Steen i august 2018. Hun kom da fra stillingen som investeringsdirektør i Braganza, et privat investeringsselskap med fokus på investering og utvikling av selskaper innenfor fly, reiseliv, tech og retail. Tidligere jobbet hun med strategi og forretningsutvikling i DNB og som konsulent i Boston Consulting Group. Hun har lang erfaring med strategi, forretningsutvikling, oppstartsselskaper og endringsprosesser.

– Jeg er glad for å få denne muligheten i en bransje som er i rivende utvikling. Vi er i ferd med å digitalisere og forbedre viktige deler av virksomheten slik at vi blir enda bedre til å løse kundebehov, enten det handler om verkstedbesøk, kjøp av bil eller bruk av nye mobilitetstjenester. Bertel O. Steen er kjent for kompetanse og kvalitet, og vi har gode forutsetninger for å lede an i utviklingen i bransjen, sier Simona Trombetta.

Lørenskog, 6. desember 2019