Snap Drive har hatt jevn vekst fra 2015 (233 mnok) til 2018 (284 mnok) til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Nå kjøper de Rosenholm Bilverksted AS som et ledd i satsingen.

Snap Drive

– Vi vurderer Rosenholm Bilverksted som en riktig lokasjon for videre vekst. God beliggenhet er ett av de viktigste kriteriene for kjøp av verksteder. I tillegg er god omsetnings- og resultatutvikling, nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og godt omdømme lokalt også viktig.
Alt dette oppnår vi hos Rosenholm Bilverksted, og i tillegg sikrer vi oss en forutsigbar leieavtale, sier Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive.

Med oppkjøpet får Snap Drive totalt 7 verksteder i Akerhus fylke, og Rosenholm Bilverksted vil bli et supplement mellom Ski og Oslo - et område med godt potensiale. Etter oppkjøpet har Snap Drive-kjeden totalt 23 verksteder lokalisert i de største byene i Norge.

Oppkjøpet gir gode synergier
Rosenholm Bilverksted er et godt drevet verksted med en omsetning på 11,9 mnok og et driftsresultat på 0,4 mnok (2018). Daglig leder Rune Engh og hans team på Rosenholm Bilverksted har forbedret verkstedsdriften med gode rutiner og et godt lagspill gjennom mange år med god forankring i Oppegård kommune. Orden og ryddighet på verkstedet gjenspeiler også at Rosenholm Bilverksted har god kontroll og struktur på sin verkstedsdrift. 

– Rosenholm Bilverksted er på lik linje med Snap Drive forankret i lokalmarkedet med verkstedstjenester som EU-kontroll, service og reparasjoner til alle bilmerker og drivlinjer. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at Rosenholm Bilverksted, ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover, sier nåværende daglig leder Rune Engh.

– Vår erfaring er at oppkjøp gir konkrete synergier gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og – ikke minst – ved stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Utover dette ser vi også synergier gjennom økende andel Online-booking, sier Morten Harsem i Snap Drive AS.

Lørenskog, 18. juni 2019