Andreas Gravli Skulbru

Bertel O. Steen satser målrettet på lærlinger. Det er et viktig samfunnsoppdrag og det er viktig for å være en attraktiv arbeidsplass der unge fagarbeidere kan få kunnskap og utvikle seg. Ekstra gøy er det når lærlingene fra vårt system gjør det så bra i nasjonale mesterskap at de kvalifiserer seg for å være med i større, internasjonale konkurranser. Det er tilfelle for Andreas.

Norges representant i kategorien mekaniker tungbil

EuroSkills er europamesterskapet for unge fagarbeidere. Arrangementet skulle ha funnet sted i Graz i Østerrike i høst, men er utsatt til januar 2021 grunnet koronapandemien. 

Andreas skal representere Norge i kategorien tunge kjøretøy. Av landets åtte beste lærlinger, var det han som vant Norgesmestertittelen i sin kategori tilbake i 2018. Med det ble han automatisk valgt ut til å representere Norge i den europeiske konkurransen der han skal kjempe om den gjeve EM-tittelen. 

Sterkt ønske om å jobbe i Bertel O. Steen

Det å bli mekaniker for tungbil var guttedrømmen til Andreas, men veien dit har ikke bare vært enkel. De tidlige skoleårene var tøffe, men situasjonen bedret seg med ny lærer som ga Andreas troen på seg selv tilbake. Skolegangen på Sentrum Videregående skole i Kongsvinger kan han ikke få fullrost nok, med flinke og inspirerende lærere. 

Andreas ønsket å bli lærling på Bertel O. Steens VLB-avdeling på Lørenskog, mye takket være det gode ryktet om at avdelingen satset på og underviste lærlinger med et eget opplegg. Han fikk plass, og etter to år som lærling besto han fagbrevet under Kay Bergers kyndige ledelse.

I et intervju med lokalavisa Glåmdalen, sier Andreas følgende om tiden han hadde på VLB Lørenskog sammen med to andre lærlinger: 

– Vi visste vi hadde kommet for å lære av de beste, og de var rause med kunnskapen, ivrige etter å lære oss hva de kunne. Ingen satt og gnuret på kunnskapen sin, ingen holdt sine egne smarte ideer for seg selv. De delte med oss unge. Det var kjempestas. Og et utrolig godt arbeidsmiljø og flott stemning på jobben.

En dyktig medarbeider å ha med på laget

– Jeg er svært glad for at Andreas med sin kompetanse og driv er en del av mekanikerstaben her. Han er et verdifullt tilskudd til denne gjengen som jobber på og som ikke gir seg før bilene som er til reparasjon er kjøreklare igjen. I disse dager ser vi spesielt hvor viktig det er å få reparert nyttekjøretøy slik at de kommer tilbake på veien og kan levere varene sine. 

Ordene kommer fra Jarle Viuls som har vært Andreas’ øverste sjef to ganger, først da han var daglig leder på VLB Lørenskog og nå som daglig leder på VLB Jessheim. 

Også Carl Thorstein (Kalle) Fossum, produksjonsansvarlig på verkstedet på Jessheim, er glad for at Andreas ville bli en del av teamet på Jessheim. – Vi har stor pågang her på Jessheim og har utvidet staben. Andreas har en genuin interesse for faget, og det en glede å kunne dele av kunnskapen vi har med ham, sier Kalle. 

Forhåpentligvis vil arbeidserfaringen Andreas får på Jessheim være med på å bidra til at han får best mulig grunnlag når han skal i ilden i Yrkes-EM. 

Vi ønsker lykke til! 

Jarle Viuls og Andreas Gravli Skulbru

Lørenskog, 16. april 2020