Det er i første omgang selskapet Bertel O. Steen AS på Lørenskog som er sertifisert, altså vårt hovedkontor med stabsfunksjoner og importører. Det er dog hele konsernets styringssystem, slik det fremstår i det interne styringssystemet Kilden, som er grunnlaget for sertifiseringen. 

Diplom

Planen er å gradvis utvide sertifiseringen til også å omfatte våre egeneide forhandlere i løpet av 2020 og 2021

– Bertel O. Steens styringssystem, Kilden er først og fremst et nyttig verktøy for oss internt, blant annet for å sikre at vi tilfredsstiller eksterne og interne krav og regler, og jobber med kontinuerlig forbedring, sier Thomas Øhrbom, Kvalitetssjef i konsernet

– Sertifiseringen gjør det også betydelig enklere for oss å dokumentere hvordan vi jobber systematisk med kvalitet i forbindelse med deltakelse i anbudskonkurranser og når vi leverer tilbud til større kunder, sier han.

Standard for kvalitetsledelse

ISO 9001:2015 er en standard for kvalitetsledelse og handler i stor grad om å gjøre kunder fornøyde. 

– En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet, sier Terje Bernton som er Direktør HR, GRC og Kvalitet i konsernet. – Gjennom sertifiseringen har vi innarbeidet gode systemer og rutiner som setter oss i stand til å jobbe smartere, spare tid, redusere kostnader og å forbedre våre prosesser gjennom mer effektiv bruk av ressursene, avslutter han. 

ISO 9001