Konsernsjef Bjørn Maarud

Konsernets samlede driftsinntekter i 2019 endte på 15 027 mnok, som er en reduksjon på 5 prosent sammenlignet med 2018. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 456 mnok (535 mnok i 2018). Resultat før skatt endte på 7 mnok (269 mnok i 2018).

- Resultatet for 2019 var svakt. Nå har koronakrisen satt hele næringslivet inklusive bilbransjen i en alvorlig situasjon, også oss i Bertel O. Steen. Permitteringer rammer dessverre mange medarbeidere i vårt konsern nå. Vi gjør alt vi kan for å kunne gjenoppta normal drift og opprettholde flest mulig trygge arbeidsplasser når situasjonen normaliserer seg, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

- Nå må vi snu alle steiner for å sikre forsvarlig drift. Blant alle kostnadstiltak vi innskjerper så ønsker også konsernledelsen å ta et lønnskutt i den vanskelige situasjonen vi er inne i nå. Konkret betyr det et kutt i lønn for konsernsjef på 25%, og 15% for resten av konsernledelsen. Det leveres et fantastisk arbeid på alle nivåer i organisasjonen i denne krisen, og vi ønsker derfor ikke å be medarbeidere under konsernledelsen om å ta et lønnskutt selv om jeg vet mange har ønsket å bidra, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Han sier følgende om resultatet i 2019:

- Mangel på elektrifiserte modeller og betydelige forsinkelser i leveransene bidro til at Bertel O. Steen leverte et svakere resultat for 2019 enn tidligere år. På grunn av at vi både er importør og detaljist treffes vi dobbelt når nybilsalget svikter. Samtidig har vi en positiv utvikling på bruktbil, vi har kuttet betydelig i våre kostnader og vi har investert i nytt logistikksenter, ny forhandler på Lørenskog og felles IT-system på tvers av konsernet. I tillegg merker vi økt interesse for våre nye mobilitetstjenester Otto og Fleks. Vi er dermed godt posisjonert for vekst nå som modellutvalg og leveranser fra våre fabrikker tar seg opp og situasjonen rundt korona-viruset etterhvert normaliserer seg, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Resultatet påvirkes av flere engangskostnader med en estimert effekt på rundt 70 mnok. Noen av disse omhandler faktorer som doble husleiekostnader forbundet med ferdigstillelsen av nytt logistikksenter samt ekstraordinære kostnader forbundet med flyttingen, termineringen av IT-systemet Incadea med påfølgende utrulling av Dealer Management System hos alle enheter i Bertel O. Steen Detalj, og kostnader forbundet med rettslig behandling av den pågående Østfoldsaken.  

Mangel på elbiler

Et begrenset utvalg av elektriske biler og plug-in hybrider medførte et vesentlig resultatfall for Bertel O. Steen i andre halvdel av 2018. Denne situasjonen fortsatte gjennom 2019, der antallet registreringer av Bertel O. Steens merker ble redusert med hele 30,4 prosent i personbilsegmentet sammenliknet med 2018. På samme tid har elbilsalget i det norske personbilmarkedet hatt en vekst på 30,9 prosent. Faktisk er det slik at Bertel O. Steen solgte flere elektriske biler i 2015 enn i 2019 (5021 i 2015 mot 3295 i 2019).

- Det er mange kunder som venter på elbiler fra våre fabrikanter, og i 2019 fikk vi dessverre ikke levert tilstrekkelig med biler av populære modeller som Kia e-Soul, Kia e-Niro og Mercedes-Benz EQC. Vi har hele tiden jobbet hardt mot fabrikantene for å få leveranser av så mange elbiler som mulig til kundene våre. Vi har nå mange spennende elektriske modeller å tilby fra alle våre fabrikanter, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til leveranser grunnet situasjonen rundt Covid-19 globalt, sier Maarud.

Positiv utvikling på varebil

Varebiler utgjør en svært viktig del av virksomheten til Bertel O. Steen. Med fire merker i porteføljen og en samlet markedsandel på 29,7 prosent i 2019, inntar Bertel O. Steen posisjonen som Norges største på varebil for andre år på rad. 

Markedet for lette nyttekjøretøy i 2019 gikk svakt opp i forhold til 2018. Tre av varebilmerkene Bertel O. Steen representerer – Peugeot, Mercedes-Benz og Opel – hadde en sterkere vekst enn markedet generelt. Mercedes-Benz Vito er enkeltmodellen med flest registreringer fra Bertel O. Steen med 3031 enheter. Slår man sammen PSA-trillingene Peugeot Partner, Citroën Berlingo og Opel Combo, ble det registrert totalt 4 756 av dem i 2019. 

Bertel O. Steen Detalj

Omsetningen i konsernets egeneide forhandlervirksomhet Bertel O. Steen Detalj endte på 9 465 millioner kroner, ned 13,8 prosent fra 2018. 

- Driften i egeneid forhandlervirksomhet påvirkes av det generelle konkurransebildet og spesielt den manglende tilgangen på hybrid- og elbil fra fabrikkene. Vi opplevde også i 2019 marginpress på nybil. For bruktbil har vi i hatt høyere omløpshastighet, lavere risiko i gjenkjøpsporteføljen og noe bedre marginer. Ettermarkedet klarer å holde seg omtrent på samme nivå som tidligere til tross for to år med sterkt fallende nybilsalg, kommenterer Thorbjørn Myrhaug, konserndirektør for detaljvirksomheten.

Detaljvirksomheten ruller også ut innføring av et nytt servicekonsept (SK2022) som gir en bedre og mer effektiv kundeopplevelse ved levering og henting av biler på verksted. Utrullingen fortsetter i 2020. 

Bertel O. Steens forhandlere har brukt to forskjellige Dealer Management Systems (DMS). Å kjøre med flere systemer er ikke effektivt. Bertel O. Steen har derfor i 2019 rullet ut et etablert system til egne forhandlere. Dette har på kort sikt påvirket produktiviteten negativt i implementeringsfasen.

Godt resultat for bilfinansiering

Bilfinansiering tilbyr låne- og leasingfinansiering av bilkjøp. Datterselskapet Bertel O. Steen Finans leverte et sterkt resultat for 2019 med 84 mnok i driftsresultat (opp fra 56 mnok i 2018). 

Finansieringsgraden for nye biler er ned fra 48 prosent i 2018 og til 44 prosent i 2019. Dette er tall som påvirkes av teknologiutvikling og rammebetingelser. Økningen i elbil-andel bidrar trolig til at finansieringsgraden hadde en moderat nedgang fra 2018 til 2019 da det er færre kunder som velger å lease sin nye elbil i forhold til fossilbil.

Lørenskog, 27. mars 2020