Mobilitetscontainer

Onsdag 26. august var det offisiell åpning av den første mobilitetscontaineren i sitt slag. Containeren inneholder fem elektriske sykler og tre elektriske sparkesykler fra Otto, og det er Ottos teknologi og app som benyttes når disse brukes.

Mobilitetscontaineren er et resultat av flere forhold: Veidekke bygger, på vegne av Obos, ca. 3 000 boenheter på Ulven i Oslo, og målet for entreprenør er en utslippsfri byggeplass. Oslo kommune ved Bymiljøetaten har også klare ambisjoner om en utslippsfri by, og tilbyr finansielle støtteordninger for å fremme miljøvennlige løsninger til aktører i markedet. 

Og resultatet i dette tilfelle er altså miljøcontaineren med elektriske sparkesykler og sykler levert fra Otto til disposisjon for medarbeiderne på byggeplassen på Ulven. 

En mobilitetscontainer med potensial

Containeren er en logistikkcontainer som er bygget om og som har fått montert inn en sykkelstasjon fra Otto. På taket er det montert solcellepanel som gjør at den er selvforsynt med strøm til lading av syklene og sparkesyklene når de står i ladestativet. 

Otto står bak idé og design av containeren, mens underleverandører har stått for installeringen av solcellepanelene og selve byggingen. 

– Containeren som Veidekke har kjøpt er den første vi har fått laget og er i så måte en prototype. Vi har allerede stor interesse fra ulike aktører som ønsker flere og jeg tror og vi kan utvikle containeren enda mer, sier Are Knutsen, daglig leder i Otto. 

Et spleiselag med godt partnerskap

Under den offisielle åpningen var det taler både fra Veidekke, Obos, Bertel O. Steen og miljøbyråden. Det ble lagt vekt på det gode samarbeid og partnerskap, og det å sammen finne gode løsninger for å få klimautslippene ned. 

– Mange forbinder naturlig nok Bertel O. Steen med bil og tradisjonelt bilsalg, men vi har også løsninger slik som Otto, der vi tilbyr en mobilitetstjeneste som en større del av reisen og der brukerens forflytningsbehov står i sentrum. Otto er en utfordrer til det etablerte, og vi er veldig stolte av å være tilstede her i dag under åpningen av denne mobilitetscontaineren, sier Harald Frigstad, konsernsjef i Bertel O. Steen. 

Lan Marie Berg

Lørenskog, 26. august 2020