Lærlinger tungbil hos Bertel O. Steen

Bertel O. Steen var tidlig ute med å tilby lærlingplasser innen ulike fagfelt i vår bransje. Konsernet var en pådriver allerede på 1970-tallet for å få på plass en god plan for lærlinger og en tariffavtale som tillot økt inntak av lærlinger for å hindre knapphet på kvalifiserte folk. 

– Å utvikle gode medarbeidere er strategisk viktig for Bertel O. Steen og for bilbransjen som helhet. Gode fagarbeidere vil være avgjørende for bransjens fremtid. I tillegg er det et viktig samfunnsoppdrag, sier Thorbjørn Myrhaug.

Lærlinger tilfører også bedriften ny kompetanse samtidig som at medarbeidere i Bertel O. Steen får muligheten til å ta opplærer-rollen. 

– I Bertel O. Steen Detalj og Snap Drive har vi i dag i overkant av 130 lærlinger innen fagfelt som mekanisk for lette og tunge kjøretøy, skade/lakk, karosseri og delefag. I tillegg har vi et ønske om å få inn lærlinger som vil bli gode i salgsfaget, forteller han.

Ja, jeg vil vite mer om hvordan jeg kan bli lærling i Bertel O. Steen.

Lærlingfag i Bertel O. Steen

Godkjent lærebedrift for salgs- og servicefaget i Bergen

Dette har Bertel O. Steen Minde i Bergen gjort noe med. De er nylig blitt godkjente som opplæringsbedrift for selgere, og har to salgslærlinger på vei inn.

Daglig leder på Minde, Dag Nilsen, forteller: 

– For å bli godkjent som lærebedrift må man gjennomgå kursing i form av nettbaserte kurs. Per Henning Tvedten, salgs- og markedssjef, er vår faglige leder som blant annet har gjennomgått kurs med informasjon om opplæringskontoret, læreplan, vår rolle i lærlingperioden.

I læreplanen inngår det også en vurdering av lærlingene hvert halvår under 2 årsperioden som læretiden varer. Lærlingene vil i hovedsak jobbe med salg, men skal også forstå hvordan ting henger sammen fra verkstedet, klargjøringen, bruktbil og administrasjon.

Dag berømmer samtidig Per Henning Tvedten for det store arbeidet han har lagt ned i prosessen.

– Per Henning har gjort en kjempejobb både med skolene, aktuelle kandidater og oppfølgingen av elevene under utplassering fra skolen. Han har i tillegg bidratt med søknaden til fylket og alle formaliteter for å bli godkjent som lærebedrift innenfor salg og service, sier han.

Spennende å jobbe med unge mennesker

For Per Henning Tvedten har arbeidet med skolene og fylket vært både spennende og givende. Men, enda bedre er det å få bidra i å forme og utvikle lærlingene slik at de blir klare for sin kommende karriere.

– Jeg har vært en pådriver for å få inn lærlinger siden jeg synes det er spennende å jobbe med unge mennesker. Jeg har holdt i dette sammen med Dag og fått på plass avtaler med skolene, fylket og fulgt de opp det arbeidet som er nedlagt til nå. Jeg gleder meg til å komme i gang og å se utviklingen på de to som vi skal ha med oss, sier Tvedten.

Dag Nilsen og Per Henning Tvedten

En investering for fremtiden

Lærlingeordingen har lange tradisjoner i norsk yrkesliv og hos Bertel O. Steen, og det er en god måte å få unge mennesker med en fagutdannelse inn i arbeidslivet på. 

– Lærlingene er lærevillige og ønsker kunnskap, det er et privilegium å få bidra til deres utvikling. Våre verksteder og forhandlere trenger sammensetningen av erfaring og ung stå på-vilje for å møte våre kunders behov, og jeg tror dette vi vil være viktige bidrag for å lykkes også i fremtiden, avslutter Myrhaug.

Thorbjørn Myrhaug