Morten Harsem

Snap Drive, som er et heleiet selskap i Bertel O. Steen-konsernet, har hatt jevn omsetningsvekst fra 2015 (233 mnok) til 2019 (301 mnok) til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst.

– Vi vurderer beliggenheten til Os Servicesenter AS – avd. verksted som en riktig lokasjon for videre vekst i regionen Bergen. Verkstedet ligger i sentrum av Os, og nærmest ”vegg i vegg” med YX bensinstasjon. Snap Drive kjøper ikke aksjene i Os Servicesenter AS, men vi trer inn i en langsiktig og forutsigbar leieavtale med Tveit Eiendom AS og etablerer ny avdeling i Os. Nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og en etablert kundebase er viktig. Alle ansatte som i dag jobber på Os Servicesenter AS – avd. verksted vil bli sikret ansettelse i Snap Drive. I hovedtrekk viderefører vi det gode arbeidet som både daglig leder Rolf Magne Tveit og hans ansatte har gjort i alle år, bare med ny logo og nye systemer, sier Morten Harsem, adm. direktør i Snap Drive.  

Med nyetablering i Os får Snap Drive fem verksteder i Bergen, og teller nå totalt 24 verksteder i hele verkstedskjeden.

Skal vokse videre

Os Servicesenter AS – avd. verksted er i dag profilert som et Automester verksted. Det er et godt drevet verksted med en verkstedsomsetning på 9 mnok og et driftsresultat på 0,3 mnok for 2019. Daglig leder Rolf Magne Tveit og hans team er godt kjent i lokalmarkedet for kvalitet på utført arbeide. Orden og ryddighet på verkstedet gjenspeiler også at Os Servicesenter AS – avd. verksted har god kontroll og struktur på sin verkstedsdrift. 

– Os Servicesenter AS – avd. verksted er på lik linje som Snap Drive forankret i lokalmarkedet med verkstedtjenester som EU-kontroll, service og reparasjoner til alle bilmerker og drivlinjer. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at alle ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover av Snap Drive, sier nåværende daglig Rolf Magne Tveit i Os Servicesenter AS – avd. verksted.

– Vår erfaring med Snap Drive konseptet er at dette gir konkrete synergier gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Utover dette ser vi også synergier gjennom økende andel Online-booking, sier Morten Harsem i Snap Drive.

Illustrasjon av hvordan verkstedet kan se ut når Snap Drive overtar fra 1.1 2020

Lørenskog, 5. november 2020