Harald Frigstad

Bertel O. Steen er Norges eldste bilimportør og fører personbilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citroën, DS og smart.

– Vi utarbeider og justerer våre prognoser løpende gjennom året. Nå som vi står ved terskelen til 2021 så legger vi opp til et totalmarked for nye personbiler på 145.000 biler og for varebiler på 36.000 biler, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

Til sammenligning var totalmarkedet for personbil på 142.381 nye personbiler i 2019 og 147.929 året før. Tallene for korona-året 2020 er ennå ikke klare, men vil etter all sannsynlighet bli lavere enn de foregående år.

– Vi forventer også at elbil-andelen av nybilsalget vil fortsette å øke. For våre egne personbilmerker venter vi at rundt 90 prosent vil være elektrifisert neste år, der omtrent 70 prosent vil være hel-elektrisk mens ladbare hybrider vil stå for rundt 20 prosent av salget vårt. Dette betyr at vi tar enda et skritt på veien mot et utslippsfritt nybilmarked i 2025. Vi jobber for å nå målet, men det forutsetter at myndighetene fører en forutsigbar og god avgiftspolitikk som bidrar til at målet kan nås, sier Frigstad.

Styrket posisjon

I høst har kundene tegnet mange kontrakter på biler som vil bli levert etter årsskiftet.

– Bertel O. Steen går inn i 2021 med en høy ordrereserve, spesielt på elektriske biler. Bilbransjen som helhet har kommet seg gjennom et krevende år på en god måte. Vi har kunnet tilby attraktive modeller der spesielt hel-elektriske og ladbare hybrider har solgt bra og bidratt til fart i det grønne skiftet. Bransjen har lagt ned en stor innsats på smittevern for å tilby kunder god trygghet ved salg og service hos forhandlerne. I sum har dette for vår del bidratt til at oppdragsmengden har vært god slik at vi kunne ta korona-permitterte medarbeidere raskt tilbake på jobb. Jeg synes det er gledelig å notere at konsernet går ut av 2020 i en sterkere posisjon enn da vi gikk inn i året, sier konsernsjefen.

Han er optimist med tanke på året som kommer.

– Vi har tro på at 2021 på mange måter blir bedre enn 2020. Likevel er det viktig å understreke at det hersker stor usikkerhet om hvordan korona-situasjonen vil utvikle seg både på kort og lang sikt, selv om det finnes lyspunkt i form av vaksiner. Vi ser også at elbil-salget øker i Europa, noe som medfører usikkerhet på hvor mange biler vi får tildelt til Norge. Det er også usikkerhet rundt det viktige spørsmålet om hvordan ulike lands subsidiering av elbiler i Europa kan påvirke oss. Så selv om vi har en optimistisk grunnholdning til 2021, er vi klar over at det er usikre faktorer vi ikke rår over selv, sier Frigstad.

Attraktive elektriske varebiler med sterk start

Bertel O. Steen er Norges største importør av varebiler, og anslår et totalmarked for nye varebiler på 36.000 biler i 2021. Her blir det spesielt spennende å se salget av elektriske varebiler. Det har hengt etter personbil og hatt en svært lav andel av salget så langt på grunn av et lite utvalg av aktuelle modeller. Nå endres dette bildet.

– Modellene Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e og Peugeot e-Expert blir blant de første varebilene i klassen der god rekkevidde og ladehastighet gjør at kunder endelig kan velge helelektrisk, uten å måtte inngå kompromisser. Vi ser at etterspørselen etter disse varebilene så langt er sterk. Dette er biler som vil bidra til å akselerere det grønne skiftet også for varebiler, og vi jobber hardt for å sikre et betydelig antall av disse til det norske markedet, sier Harald Frigstad.

Lørenskog, 9. desember 2020