Rune Surland, Simona Trombetta og Petter Kjøs Utengen

Avtalen gjør at SpareBank 1 og Bertel O. Steen blir jevnbyrdige eiere i Fleks med en eierandel på 47,2 prosent hver. Investorene Strømstangen og NWT Media deltar også i emisjonen og sammen med selskapets ledelse representerer de resterende eierandeler i Fleks. 

- Vi er svært glade for at SpareBank 1, Strømstangen og NWT Media blir med på Fleks-laget. Fleks får med dette en sterk og langsiktig eierkonstellasjon med fokus på teknologi, innovasjon og kunderettede løsninger. Fleks har store ambisjoner videre og med denne avtalen tilføres selskapet ytterligere kraft og ressurser som blir viktige i utviklingen av bilabonnement, sier Simona Trombetta, direktør for kjedeutvikling og tjenester i Bertel O. Steen og styreleder i Fleks.  

Teknologiselskap med kraftig vekst 

Fleks har sitt utspring fra Bertel O. Steen og har vokst raskest i sin kategori. I dag har selskapet over 20 000 registrerte brukere av tjenesten. Fleks er bygget på en egenutviklet teknologiplattform med stort potensial for vekst og skalering.

- Vi ser at interessen for bilabonnement øker kraftig, og at stadig flere vurderer denne formen for bilhold. Fleks har allerede doblet antall biler på seks måneder og markedspotensialet fremover er veldig stort. Som neste steg planlegger vi for ekspansjon i flere byer hvor vi ser på blant annet Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, sier Petter Kjøs Utengen, gründer og daglig leder i Fleks.  

Enklere hverdagsøkonomi

Rune G. Surland er styreleder i SpareBank 1-alliansens egen mobilitetssatsing, SpareBank 1 Mobilitet. Han er svært fornøyd med avtalen og forteller at bilabonnement passer godt inn i SpareBank 1s strategiske satsing. 

- Vi jobber hele tiden for å gjøre hverdagsøkonomien enklere for kundene. Bilhold er en sentral del av hverdagen for veldig mange, og en vesentlig utgiftspost. Vi ønsker derfor å tilby nye og nyttige løsninger også innenfor dette området. Eierskapet i Fleks åpner flere spennende muligheter som vi gleder oss til å utforske videre, sier han. 

SpareBank 1s kunder besøker digitalbanken over 30 millioner ganger hver måned. Denne flaten blir et naturlig utgangspunkt for innovasjon og utvikling sammen med Fleks, forteller Surland.

Bra for miljøet og lommeboka

Norge har store ambisjoner innenfor elektrifisering av bilparken. Regjeringens målsetting er at fra 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler som selges være nullutslippskjøretøy. Bærekraft er også svært sentralt for Fleks´ satsing og plattform.

- I dag er 70 prosent av bilparken vår elektrisk. Innen 2023 skal 95 prosent av bilene på plattformen være elektriske, sier Utengen.  

I tillegg til at bilene i seg selv skal bidra til mindre utslipp, er også selve modellen mer bærekraftig, forteller han.

- Et fleksibelt bilhold hvor du får tilgang til bilen når du trenger den, bidrar til at færre trenger å eie bil selv. Det er positivt for både miljøet og lommeboka, sier Utengen.   

For SpareBank 1 var bærekraftaspektet en forutsetning for å gå inn i Fleks. 

- SpareBank 1 skal bidra til bærekraftige lokalsamfunn over hele landet, og arbeider for å redusere utslipp. Delingsøkonomi og elektrifisering av bilparken er viktige bidragsytere i dette, sier Surland. 

Fakta om avtalen:

Selve transaksjonen skjer ved en rettet emisjon på til sammen 290 MNOK i Fleks som gjennomføres medio juli. 

SpareBank 1 investerer 255 MNOK i Fleks, likt fordelt mellom SpareBank 1 Finans Østlandet, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Nord Norge. I tillegg overføres SpareBank 1 Mobilitet med en verdi på 74 MNOK til Fleks i en styrket satsning under felles merkevare.

De overnevnte SpareBank 1-selskapene vil samlet eie 47,2 prosent av aksjene i Fleks etter transaksjonen. Bertel O. Steen beholder tilsvarende eierandel. Investorene Strømstangen og NWT Media deltar også i emisjonen. Sammen med ledelsen i Fleks vil de eie resterende aksjer.

Fleks verdsettes til rundt 700 MNOK etter emisjonen.

Tilretteleggere i emisjonen er Arctic Securities og SpareBank 1 Markets, med advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver.

Fakta om Fleks: 

Fleks er Norges ledende bilabonnementsselskap med 1500 biler og over 20 000 registrerte brukere. Selskapet ble etablert i 2019 som en del av Bertel O. Steen sine strategiske ambisjoner innenfor mobilitetstjenester. Selskapet har vokst raskt til en ledende posisjon i Norge i sin kategori, med et sterkt konsept og fornøyde kunder. Fleks er bygget på en egenutviklet teknologiplattform med stort potensial for vekst og skalering. Selskapet har store ambisjoner og planlegger for sterk vekst i flere geografier fremover.

Lørenskog, 7. juli 2021