Thor Vidar Mothes

- Bertel O. Steen har store ambisjoner, og et grunnleggende fundament for mye av det vi ønsker å oppnå handler om teknologisk utvikling. Det er derfor et meget viktig felt for oss. Thor Vidar Mothes har dyp faglig bakgrunn, bred erfaring og god strategisk innsikt. Jeg er derfor svært glad for at han har takket ja til å lede dette arbeidet videre, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

- Tett samarbeid er nøkkelen

Thor Vidar Mothes kommer fra Orkla hvor han har hatt en rekke roller innen utvikling og forvaltning av IT på selskaps-, forretningsområde- og konsernnivå. Han har vært IT-direktør / CIO i en årrekke der han blant annet har hatt fokus på god samhandling mellom forretningsorganisasjon og IT, for å bedre felles forståelse av muligheter og for å optimalisere bruk av teknologi og data.

- Det er viktig for et konsern som Bertel O. Steen at effektiv bruk av IT fungerer som et virkemiddel for verdiskapning på tvers av forretningsområder og prosesser. Det må baseres på et tett samarbeid mellom IT og forretningsområdene, med definerte rammebetingelser som vil sikre felles uttak av verdier på tvers av konsernet. Dette vil jeg gjerne bidra til å videreutvikle i Bertel O. Steen, sier Mothes.

En viktig del av IT-direktørens ansvar vil være å gjennomføre en transformasjon fra dagens IT arkitektur til en mer fleksibel og fremtidsrettet plattform.

- Bertel O. Steen har et godt utgangspunkt for videre digitalisering av sine produkter og prosesser. Nå gleder jeg meg til å bli bedre kjent med organisasjonen og er svært motivert for å bidra med min erfaring for å lykkes sammen, sier Mothes.

Mothes vil tiltre stillingen 9. august 2021. Han vil inngå i konsernledelsen og rapportere til konsernsjef Harald Frigstad. Inntil Mothes tiltrår vil Øyvind Hirsch fungere som leder for IT-avdelingen.

Lørenskog, 12. april 2021