Drammen Havn

Det er bilskipsrederiet UECC som har bestilt tre skip som er de første PCTC-skipene (Pure Car & Truck Carrier) i verden laget med hybrid drift, LNG (flytende naturgass) og batteri. Det er de mest klimavennlige skipene som er bygget noensinne, og representerer et stort skritt fremover i retning mot miljøvennlige skipsoperasjoner.

Viktig bærekraftstiltak

Om bord på skipet befant det seg 836 biler til Bertel O. Steen; rundt 500 Mercedes-Benz personbiler, og resten fordelt på Stellantis-merkene Peugeot, Citroën, Opel og DS. Skipet erstatter to eldre skip og er nå i fast trafikk til Drammen med ankomst annenhver uke, og søsterskipet blir etter planen satt i trafikk i april. Dette er nok et skritt i retning av det grønne skiftet.

- Med ca. 35.000 bilankomster til Drammen Havn hvert år, er det viktig at Bertel O. Steen tar et medansvar som kjøper av frakttjenester og således bidrar til en nødvendig omstilling og reduksjon i utslipp fra vår importvirksomhet.  Bertel O. Steen og fabrikkenes mål er å skape en punktlig og effektiv billogistikk, men også en billogistikk med redusert negativ påvirkning på miljøet rundt oss. Kundene velger utslippsfrie el-biler og i forlengelsen av det vil de forvente at også logistikken til sjøs og på land, bidrar til kraftig redusert negativ påvirkning. De nye skipene som nå settes i tjeneste for Bertel O. Steen gir dermed et viktig bidrag til konsernets bærekraftstrategi, sier Pål Petersen, direktør for billogistikk i Bertel O. Steen.

I Bertel O. Steen er et av de prioriterte områdene innen bærekraft å redusere utslipp og derigjennom bidra til å stoppe klimaendringer.

Miljøvennlig teknologi som reduserer utslipp

Målet om å bli mer bærekraftig er gyldig både for rederiene og Drammen Havn også, og de investerer tungt i ny teknologi for å oppnå dette. De nye bilskipene vil frakte nye biler til Drammen havn og til øvrige bilhavner i Europa.

Hybridløsningen, som er tildelt DNVs Battery Safety notation, vil bli styrt av et intelligent energistyringssystem, levert av Kongsberg Maritime. Dette vil fungere som et kontrollsystem for generell energiproduksjon og forbruk, eller lettere forklart: «energihjernen» til fartøyet. Batterier lades mest effektivt mens båten er til sjøs ved hjelp av akselgeneratoren, slik at de er fulladet når de går inn til havn. Det gjør at fartøyet kan manøvrere i havn ved hjelp av baugpropeller drevet av batterikraft, som også kan dekke andre energibehov skipet har mens det ligger til kai.

På grunn av teknologien i LNG-hybridbatteriet og et skipsskrog konstruert for økt drivstoffeffektivitet, vil disse båtene være i stand til å overgå kravet til FN-organisasjonen International Maritime Organization (IMO) om å kutte karbonintensiteten med 40 prosent fra 2008-nivåene innen 2030.

Lørenskog, 22. januar 2022