Her kan du kjøpe bil fra en mer miljøvennlig forhandler

 • I nytt og toppmoderne anlegg, kan Bertel O. Steen tilby kunder i Bergen en effektiv og mer miljøvennlig bilhverdag
 • Målet er å tilby bileiere en sømløs opplevelse ved å samle alle tjenester på ett sted
 • samtidig som bygget har lavest mulig klimaavtrykk

I nytt og toppmoderne anlegg, kan Bertel O. Steen tilby kunder i Bergen en effektiv og mer miljøvennlig bilhverdag.

Våren 2021 flyttet Bertel O. Steen Bergen inn i nye lokaler på Kokstad. Daglig leder, Dag Nilsen, er stolt når han snakker om bygget, som er positivt for både kundene og miljøet.  

- Her har vi tenkt på hver minste detalj for å skape et helhetlig anlegg, både med tanke på effektiv drift og miljøpåvirkning. Blant annet har vi en egen avfallsstasjon, og moderne systemer for oppvarming og styring av varme og lys, sier Nilsen. 

Se video fra forhandleren under.

 

Sammenlignet med det gamle anlegget, har bygget 20 prosent lavere energiforbruk og reduserer klimagassutslipp med 25 prosent. Til tross for at anlegget er større med flere ansatte. 

På hele 9000 kvadratmeter kan Bertel O. Steen tilby alt fra salg av nybiler og bruktbiler, til reparasjon, lakk, vask, elbillading og dekkhotell på samme sted.  

- Det er alltid litt skummelt å flytte ut av sentrum. Heldigvis har det ikke vært en terskel for kundene, og det er flere som besøker oss i dag enn før, forteller Nilsen.  

- Allerede første driftsår antar vi å selge nærmere 2000 biler. Vi er stolte av å kunne gjøre det fra et så bærekraftig bygg. 

Kokstad

Egen avfallsstasjon 

Inne på avdelingene har hver ansatt en egen miljøstasjon. Med tydelig merking av hva som skal sorteres, er det enkelt for medarbeiderne å bidra til at avfall blir resirkulert og håndtert riktig.  

Når stasjonene er fulle, kan de ansatte dra skuffeseksjonen ut og trille dem på hjul inn til avfallsrommet, som ligger noen meter unna. Her sorteres det på alt fra papp og plast, til farlig avfall og skrapjern, forteller Christer Kanestrøm, HMS-ansvarlig på Kokstad. 

Kokstad

- Målet er en sorteringsgrad på 90 prosent. I dag ligger vi på ca. 82 prosent for hele anlegget, og er godt på vei.  

På verkstedene er det fokus på å gjenbruke brukte bildeler så langt det er mulig. Erfaringen er at tiltak for økt sirkulærøkonomi, som sortering av avfall og gjenbruk av materialer, er positivt både for selskapets regnskap og klimatall.   

 • Oppvarming av bygg er ofte den største forbruksposten av energi
 • Derfor har det gått mye tid til valg av energikilder, ventilasjon og systemer, for å få kontroll på energiforbruket
 • Med moderne lys- og varmestyring, har de redusert energiforbruket med 20 prosent og klimagassutslipp fra bygget med 25 prosent

- Vi har brukt ulike metoder for å varme opp bygget. På avdelingen for skade og lakk har vi gått for gass, da det til tider krever ekstra høy temperatur. For resten av bygget bruker vi fjernvarme og strøm. Dette sikrer optimal temperatur på de ulike avdelingene, og gir stor effekt med tanke på klimautslipp, opplyser Nilsen. 

- Inne på verkstedene har vi montert porter som åpnes og lukkes hurtig med app. Her sparer vi mye unødig varmetap, samtidig som det er enda enklere å kjøre bilene inn og ut, sier Nilsen. 

Kokstad

Fra dataskjermen på kontoret, kan daglig leder følge med på energiforbruket, måle og justere, slik at de til enhver tid bruker minst mulig. Automatisering av lys, og natt- og helgesenking av temperatur, er blant tiltakene som har gitt god effekt. 

Systemet er direkte tilknyttet Enova, slik at flere kan lære av hvilke energitiltak som fungerer og ikke.  

Kokstad

Satser på elbil 

Rundt 85 prosent av bilene som selges på Kokstad er elektriske. Resterende 15 prosent er hybridbiler. Over hele landet opplever Bertel O. Steen økt etterspørsel etter fossilfrie kjøretøy, og satsningen på elbiler er et av områdene konsernet jobber med, også her. 

- Vi har et eget elbilverksted og flere ladepunkter på tomta, og vi er et av få bilanlegg som tilbyr offentlige hurtigladere. Kundene kan og benytte seg av våre 14 egne ladestasjoner ute på parkeringsplassen, i tillegg har vi 40 ladestasjoner til intern bruk, forteller Nilsen. 

Kokstad

Med returordning for batterier og egne tjenestetilbud for elbil, er målet at økt tilrettelegging gjør det enklere for flere med overgangen til elbil. 

Les også: Stor satsning på lærlinger, tar inn rundt 80 i året.

 

Effektiv hverdag for ansatte og kunder 

Med god produksjonsflyt og lett tilgang til de ulike avdelingene, kan de ansatte tilby rask og god service til kundene som kommer innom.  

- Dette er et effektivt bygg med optimal logistikk og korte avstander. Alle mekanikere jobber papirløst med egne padder, som sparer dem mye tid i løpet av arbeidsdagen, sier Kanestrøm. 

Kokstad

Christer forteller videre at de har gode prosedyrer for renhold, som sikrer et rent og fint arbeidsmiljø. Med månedlige HMS-runder jobber de aktivt med å bevare bygget som nytt. 

- Alt dette bidrar til at de ansatte trives på jobb og at kundene synes det er ekstra stas å komme hit, ifølge Kanestrøm.  

- Kort og godt har vi et miljøeffektivt bygg, som sikrer en trygg og god hverdag for alle som bruker det, avslutter Kanestrøm.  

Ønsker flere energieffektive bygg 

Satsning på energieffektive bygg er et av områdene Bertel O. Steen jobber med, og har planer om å investere i flere. Lærdommen fra forhandleren på Kokstad kommer derfor godt med. Les mer om hvordan vi jobber med miljø og samfunnsansvar her.

  • Avansert SD-anlegg for styring av ventilasjon, lys og varme 
  • Natt- og helgesenking av lys og temperatur 
  • Fjernvarme fra strøm i verksteder, vannbåren varme i salgsavdeling, og noe oppvarming med gass  
  • Optimal ventilasjon og tiltak for reduksjon av varmeutslipp 
  • Egen avfallsstasjon for resirkulering 
  • Satsning på elbil, med eget verksted, ladestasjoner og batteriretur 
  • Fokus på gjenbruk av bildeler 
  • Svanemerket vaskemiddel 
  • Tankanlegg for væske og spillolje 

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00