Våre kjerneverdier – kunden først, entusiasme, lagspill, sannferdighet, resultatorientert – skal reflekteres i all vår drift. Et grunnleggende prinsipp er at alt skal tåle dagens lys. 

Vi krever at alle våre virksomheter og medarbeidere opptrer i overensstemmelse med lover, forskrifter og våre etiske retningslinjer. Det er strenge krav til integritet.  

Vi forventer også at våre leverandører og øvrige forbindelser respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

FN har etablert en institusjon og et regelverk for ansvarlig næringsvirksomhet, kalt UN Global Compact. Dette baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Bertel O. Steen har i likhet med over 8000 bedrifter fra 170 land sluttet seg til Global Compact. Det innebærer at vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i tråd med de 10 prinsippene. Gjennom dette bidrar vi til at næringslivet utvikler seg samfunnsansvarlig og bærekraftig.

UN Global Compact og de ti prinsippene:

MENNESKERETTIGHETER

Prinsipp nr. 1
Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og 

Prinsipp nr. 2
påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET

Prinsipp nr. 3
Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp nr. 4
sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp nr. 5
sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 

Prinsipp nr. 6
sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

MILJØ

Prinsipp nr. 7
Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp nr. 8
ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 

Prinsipp nr. 9
oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

Prinsipp nr. 10
Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

***

Les mer om UN Global Compact og spesifikt om Bertel O. Steens tilslutning til institusjonen og regelverket.

Regjeringens informasjon om UN Global Compact finnes HER