Bertel O. Steen publiserer i dag sin første, helintegrerte års- og bærekraftrapport.