Tall per 31.12 2022.

Hver bilimportør har stor grad av forretningsmessig frihet innenfor vedtatte mål og strategier. Der hvor det er naturlig, etableres fellesfunksjoner for å realisere stordriftsfordeler — med sikte på å bedre økonomien, øke kvaliteten og effektiviteten.

1. mai 2015 overtok Bertel O. Steen import- og distribusjonsvirksomheten av merkene Citroën og DS. Flere aktører ønsket å kjøpe rettighetene til de to merkene fra PSA Peugeot Citroën, men den franske bilgiganten fant at Bertel O. Steen var best posisjonert for å øke Citroën og DS sine økonomiske og markedsmessige resultater. Bertel O. Steen har samarbeidet med den franske bilprodusenten i 85 år, gjennom å distribuere Peugeot i Norge.

I desember 2018 kjøpte Bertel O. Steen 100% av aksjene i Opel Norge AS, og overtok med det retten til å importere og selge Opel i det norske markedet. Opel i Europa var da en del av PSA.  

Med fusjonen med FCA-merkene, endret PSA navn Stellantis. Bertel O. Steen befestet sin posisjon som Stellantis' foretrukne samarbeidspartner i Norge med overtakelsen av rettighetene til å importere og selge Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo og Jeep i det norske markedet. Overtakelsen fant sted 1. desember 2021.  

Med rundt 200 egeneide og frittstående forhandlere over hele landet, er Bertel O. Steens bilmerker tilgjengelige fra nord til sør. 

**

Søknadsskjema for å bli forhandler og/eller verksted for våre merker, ligger her: Prosedyre vedr. søknad om Bertel O. Steen agenturer