Tall per 31.12 2021

Bertel O. Steen besitter en betydelig eiendomsportefølje. I et bilmarked med svekket kronekurs og pressede bilpriser, ønsker selskapet å spre risiko gjennom å trappe opp i norsk eiendom som er uavhengig av valuta. Men, bil har rangen og selskapet vil investere i eiendom til beste for bil.  

Eiendomssatsingen er i den senere tid styrket. Bertel O. Steen Eiendom vil fortrinnsvis satse på store prosjekter innen næringseiendom. Våren 2019 ble Bertel O. Steens nye egeneide logistikkbygg på Berger tatt i bruk, mens det nye bilhuset på Lørenskog som huser alle Bertel O. Steens merker, ble åpnet i januar 2020. 

For oversikt over alle eiendommer og flere detaljer, se Bertel O. Steen Eiendom AS

Bertel O. Steens nye logistikkbygg på Berger