Tall per 31.12 2022.

Bertel O. Steen besitter en betydelig eiendomsportefølje. I et bilmarked med svekket kronekurs og pressede bilpriser, ønsker selskapet å spre risiko gjennom å trappe opp i norsk eiendom som er uavhengig av valuta. Men, bil har rangen og selskapet vil investere i eiendom til beste for bil.  

Eiendomssatsingen er i den senere tid styrket. Bertel O. Steen Eiendom vil fortrinnsvis satse på store prosjekter innen næringseiendom. Våren 2019 ble Bertel O. Steens nye egeneide logistikkbygg på Berger tatt i bruk, mens det nye bilhuset på Lørenskog som huser alle Bertel O. Steens merker, ble åpnet i januar 2020. 

Eiendomsvirksomheten ble skilt ut fra bilvirksomheten 1.1. 2022.

For oversikt over alle eiendommer og flere detaljer, se Bertel O. Steen Eiendom AS

Bertel O. Steens nye logistikkbygg på Berger