• En bærekraftig bilindustri er viktig for at verden skal klare det grønne skiftet.

    Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

    Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt handelsselskap som er opptatt av vår rolle og vårt bidrag til et velfungerende samfunn. Klimaendringene og de store, negative konsekvensene de har for mennesker gjør at myndigheter, bedrifter og privatpersoner i økende grad setter bærekraft og klima høyere på dagsorden. Det gjør også Bertel O. Steen. En satsing på bærekraft er tydelig forankret som en av konsernets fire bærebjelker i strategihuset.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00