Miljø, mennesker og mobilitet

Miljø, mennesker og mobilitet står i fokus når vi jobber med løsninger som bringer oss og samfunnet fremover, på en ansvarlig og bærekraftig måte. Les mer om våre tiltak.

Tre fokusområder

illustrasjon Miljø

Vi jobber for å gjøre import, salg og ettermarkedet av bilene så bærekraftig som mulig. Reduksjon av egne CO2-utslipp fra transport og bygg, salg av helelektriske biler, lettere tilgang på ladestasjoner, mindre avfall og mer resirkulering og gjenbruk er noen av våre viktigste satsningsområder.

Målet er å sikre at vår verdikjede etterlater lavest mulig klimafotavtrykk, samtidig som vi gjør det enklere for deg å komme deg dit du skal.

I vårt arbeid med miljø fokuserer vi på følgende av FNs bærekraftmål:

 • 12. Ansvarlig forbruk og sirkulærøkonomi
 • 13. Stoppe klimaendringene

illustrasjon

Med disse fokusområdene

 • Redusere CO2-utslipp fra transport og bygg
 • Redusere energiforbruk
 • Bidra til sirkulærøkonomi gjennom resirkulering, gjenbruk og returløsninger
 • Redusere vårt klimaavtrykk. Grønnere bygg og byggeplasser
 • Redusere avfall, emballasje og bruk av kjemikalier

Les mer her

illustrasjon Mennesker

Vi jobber for økt mangfold, kjønnsbalanse og rettferdige arbeidsvilkår i hele vår verdikjede. Det å gi unge mennesker en vei inn i arbeidslivet og rekruttere flere mekanikere er noe av det viktigste vi gjør. Derfor har vi et av landets største lærlingprogrammer, hvor ungetilbys lønnet utdanning innen områder som salg, mekaniker og lakk.

Målet er å være en attraktiv arbeidsplass som tar vare på menneskene rundt oss, og sikre at vi har kompetente ansatte som kan holde samfunnets hjul i gang, i dag og i morgen.

I vårt arbeid med mennesker fokuserer vi på følgende av FNs bærekraftmål:

 • 5. Likestilling mellom kjønnene
 • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

illustrasjon

Med disse fokusområdene

 • Bidra til inkluderende arbeidsliv
 • Fokus på videreutdanning og kompetanseheving
 • Overholde lover, regler og etiske retningslinjer
 • Sosialt ansvar hos leverandørene

Les mer her

Illustrasjon Mobilitet

Vi jobber for å gjøre det enkelt for deg å komme deg fra A til Å. Bruke ny teknologi og utvikle nye tjenester er viktige satsningsområder hos oss. Blant annet tilbyr vi bildeling gjennom tjenestene Otto og Fleks, og samarbeider tett med merkevarene for å lansere nye, bedre og mer miljøvennlige biler.

Målet er å bidra til en mer effektiv og bærekraftig bilhverdag, og skifte ut bilparken til stadig flere nullutslippsbiler.

I vårt arbeid med mobilitet fokuserer vi på følgende av FNs bærekraftmål:

 • 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
 • 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

illustrasjon

Med disse fokusområdene

 • Elektrifisering, både for personbiler og nyttetransport
 • Ladenettverk på bygg og anlegg
 • Utvikle nye tjenester, som Otto og Fleks

Les mer her

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00